(logo NMS) národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti

UniData - informační systém pro poskytovatele adiktologických služeb

Adiktologické služby

Prezentace softwarové aplikace UniData, sloužící pro organizaci a jednotný sběr dat v adiktologických službách.

Pro další informace je třeba zřidit si na stránkách uživatelský účet. Chcete-li být informováni o novinkách v oblasti evidence výkonů a aktualizacích softwarových produktů, nezapomeňte po registraci vyplnit kontaktní údaje a zařazení do poskytovaných typů služeb. Udržujte své kontakty aktuální!

Aktuální verze aplikace UniData je: 2.4.8. (30.11.2021) - požadovaná datová část: 56

Co jsou a proč používat UniData

UniData jsou aplikací pro kompletní správu práce s klientem v adiktologických službách. Může být používána ve dvou základních modech a v jejich kombinaci.

1. aplikace určená pro výkaznictví
2. aplikace sloužící jako IS (informační systém) mapující kompletní škálu činností spojených s prací s klientem

Informačních systémů pro drogové služby je samozřejmě více, avšak UniData mají několik zásadních vlastností, které je odlišují od ostatních systémů a mohou tak poskytnout servis, které ostatní aplikace nemohou.

Klíčové vlastnosti, které UniData dělají skutečně unikátními.

1. UniData jsou kompatibilní se seznamem a definicemi výkonů adiktologických služeb

UniData jsou od začátku koncipována tak, aby jejich výkony byly plně v souladu s definicí výkonů v adiktologických službách, kterou vydalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) působící pod sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP). A to včetně jejich časových dotací, případných úprav a doplňků. Přesto jsou výkony v aplikaci dostatečně podrobné pro sledování dalších ukazatelů, mimo základní výkony.

Přesto jsou výkony v aplikaci dostatečně podrobné pro sledování dalších ukazatelů, mimo základní výkony.

2. UniData mají uživatelskou podporu zdarma, kterou zajišťuje NMS

Součástí IS UniData je e-mailová, telefonická (pomocí aplikace Skype) a vzdálená podpora uživatelů. Na podporu je možné se obrátit s jakýmkoliv problém. Podpora řeší problémy metodické i technické. Mnoho uživatelů využívá tzv. vzdáleného přístupu, kdy je možné na dálku odhalit problém, pomoci s instalací a nastavením aplikace, aktualizací či dokonce zaškolení do používání. Podpora je samozřejmě zdarma.

3. UniData se stále vyvíjejí na základě uživatelských reportů a potřeb

Podpora také reaguje na nápady uživatelů a zapracovává jejich připomínky do aplikace. Aplikace se tak rozvíjí s novými potřebami uživatelů.

4. UniData se stále vyvíjejí na základě stávající legislativy a požadavků donátorů

Výkaznictví v adiktologických službách není statická věc, požadavky donátorů prochází změnami atd. UniData vždy na tyto změny reagují. Nestane se tak, že systém přestane vyhovovat aktuálním předpisům a požadavkům.

5. UniData jsou jediným systémem s výstupy kompatibilními s webovou aplikací pro průběžné a závěrečné zprávy a výstupy pro HS.

UniData jsou jediným IS, který má výstupy pro závěrečné a průběžné zprávy kompatibilní s webovou aplikací pro elektronické podání zpráv. Elektronický výstup z UniDat lze přímo do této aplikace naimportovat bez jakýchkoliv dalších úprav.

6. UniData mají největší uživatelskou základnu mezi podobnými IS a jsou vytvářena a spravována přímo NMS

UniData mají největší uživatelskou základnu mezi IS určených pro drogové služby. To s sebou nese dohled nad případnými nedostatky, chybami, rychlou reakci na problémy a neustálý vývoj reflektující různorodé požadavky vycházejících z rozdílných typů zařízení.

7. UniData obsahují moduly pro všechny typy zařízení v adiktologických službách a umožňují práci jak s jednotlivci, tak se skupinami.

UniData obsahují moduly pro následující typy služeb.

 • Drogové služby ve vězeňství
 • Kontaktní a poradenské služby
 • Terénní programy
 • Detoxifikace (ústavní)
 • Krátkodobá a střednědobá ústavní léčba
 • Rezidentní péče v terapeutických komunitách
 • Ambulantní léčba a Stacionární program
 • Ambulantní doléčovací programy
 • Substituční léčba
 • Primární prevence
 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

UniData umožňují práci s jednotlivými klienty, jejich rodinnými příslušníky, s rodinnými skupinami, se skupinami typu třída (primární prevence) a také s institucemi a dalšími osobami, které se účastní procesu práce s klientem. (třídní učitel, probační pracovník, zástupci institucí atd.)

8. Export dat do Národního registru léčby uživatelů drog (NRLUD) | ÚZIS ČR

UniData umožňuje export uživatelských dat přímo do Národního registru léčby uživatelů drog (NRLUD) | ÚZIS ČR.

Způsob exportu do NRLUD je vysvětlen ve video tutoriálu níže.

YouTube - export do NRLUD

9. A mnoho dalšího...

Mezi další výhody patří například to, že vaše data nejsou ukládána na servery třetích stran, jako v případě různých webových aplikací, ale zůstávají u vás Data jsou jednoduše přenositelná, výstupy a sumáře máte vždy k dispozici. S aplikací je možné pracovat z více počítačů v rámci vlastní ICT infrastruktury bez nutnosti instalace a správy jakéhokoliv serveru. Aplikace obsahuje kontextovou on-line nápovědu a samozřejmě úplný manuál k používání, včetně příkladů.

Jako registrovaní uživatelé získáte pravidelný newsletter informující o změnách a aktualizacích. A hlavně – každý uživatel se může podílet na dalším vývoji.