(logo NMS) národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti

UniData - informační systém pro poskytovatele adiktologických služeb

Adiktologické služby

Prezentace softwarové aplikace UniData Lite, sloužící pro organizaci a jednotný sběr dat v adiktologických službách.

Pro další informace je třeba zřidit si na stránkách uživatelský účet. Chcete-li být informováni o novinkách v oblasti evidence výkonů a aktualizacích softwarových produktů, nezapomeňte po registraci vyplnit kontaktní údaje a zařazení do poskytovaných typů služeb. Udržujte své kontakty aktuální!

!!! Instrukce k převodu dat zadaných v roce 2022 v aplikaci UniData Lite do nového systému výkaznictví naleznete ve video tutoriálu zde: !!!

Co jsou a proč používat UniData Lite

UniData jsou aplikací pro kompletní správu práce s klientem v adiktologických službách. Mohou být používána ve dvou základních modech a v jejich kombinaci.

1. aplikace určená pro výkaznictví
2. aplikace sloužící jako IS (informační systém) mapující kompletní škálu činností spojených s prací s klientem

Informačních systémů pro drogové služby je samozřejmě více, avšak UniData Lite mají několik zásadních vlastností, které je odlišují od ostatních systémů a mohou tak poskytnout servis, které ostatní aplikace nemohou.

Klíčové vlastnosti, které UniData Lite dělají skutečně unikátními.

1. UniData Lite jsou kompatibilní se seznamem a definicemi výkonů adiktologických služeb definovaných pro nový systém výkaznictví účinný od roku 2022

UniData Lite jsou od začátku koncipována tak, aby jejich výkony byly plně v souladu s definicí výkonů v adiktologických službách, kterou vydalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) působící pod sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP). A to včetně jejich časových dotací, případných úprav a doplňků. K přesnějšímu zadávání údajů o výkonech je možné využít jejich specifikace.

2. UniData mají uživatelskou podporu zdarma, kterou zajišťuje NMS

Součástí IS UniData Lite je e-mailová podpora uživatelů. Podpora řeší problémy metodické i technické.

3. UniData Lite se stále vyvíjejí na základě uživatelských reportů a potřeb

Podpora také reaguje na nápady uživatelů a zapracovává jejich připomínky do aplikace. Aplikace se tak rozvíjí s novými potřebami uživatelů.

4. UniData Lite se stále vyvíjejí na základě stávající legislativy a požadavků donátorů

Výkaznictví v adiktologických službách není statická věc, požadavky donátorů prochází změnami atd. UniData Lite vždy na tyto změny reagují. Nestane se tak, že systém přestane vyhovovat aktuálním předpisům a požadavkům.

5. UniData Lite obsahují výstupy pro průběžné a závěrečné zprávy.

UniData Lite obsahují výstupy pro závěrečné zprávy jak ve formátu výkonů platných do roku 2022 tak ve formátu nových závěrečných zpráv.

6. Bezpečnosti dat.

UniData Lite jsou vytvářena a spravována přímo NMS. To zahrnuje i práci s daty, která jsou uložena na virtuálním serveru náležícímu přímo NMS. Data tedy nejsou uložena bez patřičných smluvních závazků, nebo na sdíleném hostingovém serveru.

7. UniData Lite obsahují moduly pro klientské i agregované výkaznictví.

UniData Lite obsahují moduly pro klientské i agregované výkaznictví a to pro všechny typy zařízení v adiktologických službách a umožňují práci jak s jednotlivci, tak se skupinami.

UniData umožňují práci s jednotlivými klienty, skupinami, agregovanými klienty.