(logo NMS) národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti

UniData - informační systém pro poskytovatele adiktologických služeb

Seznam a definice výkonů drogových služeb, metodiky

Revidovaný seznam a definice výkonů drogových služeb, včetně kompletní metodiky je ke stažení ve formátu pdf: SAD-metodika-revize 2-2-23.pdf

Metodika k převodu výkonů do nového výkaznictví je ke stažení ve formátu pdf: Prevodnik-vykonu.pdf